top of page

Индивидуални уроци

Индивидуалното обучение е перфектна възможност за всеки, който иска да напредва със своето собствено темпо и да запълни всички пропуски в знанията си.

Какво включва курсът:

  • Изготвяне на индивидуална учебна програма

  • Провеждане на занятията в онлайн/присъствена или хибридна форма 

  • Получаване на обратна връзка за напредъка след всяко занятие

  • Анализ на постиженията в края на курса и съвети за бъдещо развитие и евентуално защитаване на знанията с международно признат сертификат

* Пакетите от 15 уч. часа важат до края на учебния срок през който са закупени 

* Пакетите от 60 уч. часа имат давност до 31.05.2023

* Едно заниятие е с продължителност минимум 1.5 уч. часа

bottom of page