top of page

Подготовка за изпит след 7 клас 

Начало на курс:20.09.2023

Край на курса: 11.06.2024

Групи: 3-8 човека

Натовареност: 3 уч. часа на седмица

Напълно безплатен пробен изпит!

 

Възможност за онлайн/ присъствена и хибридна форма на обучение

Math Formulas

Подготовка за НВО и матура 10/12 клас

  • Индивидуални и полуиндивидуални часове

  • Програма моделирана според Вашите нужди

  • Безплатен пробен изпит!

Students Taking Exams

Обща подготовка 

  • Индивидуална и полуиндивидуална форма 

  • Възможност за онлайн и присъствена форма на обучение 

  • Натовареност според нуждите на курсистите 

  • Записване до запълване на свободните места!

Math Class
Untitled-1.png
bottom of page