top of page

Обща езикова подготовка за деца и тийнейджъри

4-7 AI.png

Предучилищна 4-7г.

тийнейджъри 12-19г.

Teen AI.png

Сертификатна подготовка

 

    Курсовете за сертификатна подготовка са подходящи за хора, които:

  • Имат намерение да кандидатстват в университет в чужбина

  • планират участие в европейски проекти 

  • Нуждаят се от серитифкат, удостоверяващ нивото на владеене на езика с цел кандидатсване за работа

  • Уверени са в натрупаните знания по езика и биха искали да ги удостоверят със сертификат

FCEC.png

Подготовка за нво и матура 7/10/12 клас

individualSized.png

Индивидуална форма

groupResized.png

Групова форма

Индивидуално обучение

arrow2Gflip.png

Специално моделиран курс според нуждите на Вашето дете 

arrow2G.png
bbb.png

Английски за възрастни

Разговорен курс

Бизнес английски

Английски за специфични нужди

Корпоративно обучение 

Предлагаме специално моделирана програма според нуждите на Вашите служители, която да осигури тяхното успешно професионално усъвършенстване, улесни комуникацията им с клиенти и колеги и гарантира придобиването на самочувствие и увереност за употреба на езика в работна обстановка.

Untitled-33.png
2022-08-16_180814.png
3333.png
  • Учебните материали, които използваме са максимално актуални и включват разнообразни интерактивни упражнения, целящи развиването на четирите основни езикови способности-четене, писане, говорене и слушане

  • Гъвкав график и възможност за избор на интензивността на курса

  • Присъствена и онлайн форма на обучение

  • Безплатен входен тест

  • Безплатни учебни материали

bottom of page